Käyttäjänimi:
Salasana:
qgis viivan suunta
attribute table->field calculator, add new field. Toimii lyhyillä matkoilla metrisessä järjestelmässä.

CASE
WHEN ((yat(-1)-yat(0)) = 0 and (xat(-1) - xat(0)) >0) THEN 90
WHEN ((yat(-1)-yat(0)) = 0 and (xat(-1) - xat(0)) <0) THEN 270
ELSE (atan((xat(-1)-xat(0))/(yat(-1)-yat(0)))) * 180/pi() +
(180 * (((yat(-1)-yat(0)) < 0) + (((xat(-1)-xat(0)) < 0 AND (yat(-1) - yat(0)) > 0)*2)))
END
Lisääjä: Mikko
Aika: 2021-01-12 09:21:25.
qgis layer composeriin extentsien perusteella
xmin(layer_property( 'layerin nimi - haun kautta','extent'))
Lisääjä: Mikko
Aika: 2018-07-02 12:04:55.
Alueet polygonien sisällä
Ensin geoprocessing - union layereille, unionin tuottamasta fileestä voidaan poistaa tyhjät alueet eli ne, joissa kaksi layeria ei mene päällekkäin. Yhdistetään saatu layer polygoneja sisältävään layeriin join attributes by locationilla.

Jos polygonien pinta-ala tms. tietoja halutaan käyttää, ne pitää päivittää jossain vaiheessa.
Lisääjä: Mikko
Aika: 2018-06-15 09:51:44.
wms legenda
esim maaperäkartalle:

http://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/GTKWMS/GTKWMS/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=maapera_20k

Lisääjä: Mikko
Aika: 2017-07-10 14:49:49.
Qgis DMS
Koordinaatit pitää olla WGS84 tai vastaava, jossa on asteet.
D°M'S''

(CASE WHEN $x < 0 THEN '-' ELSE '' END) || floor (abs($x)) || '° ' || floor(((abs($x)) - floor (abs($x))) * 60) ||'\'' || substr( (tostring((((abs($x)) - floor (abs($x))) * 60) - floor(((abs($x)) - floor (abs($x))) * 60)) * 60),1,5) || '"'

DMS formaatissa D°M.MMM (3 desimaalia, muuta numeroa, jos enemmän)

(CASE WHEN $x < 0 THEN '-' ELSE '' END) || floor (abs($x)) || '° ' || format_number (((abs($x) - floor(abs($x))) * 60),3) ||'\''

(CASE WHEN $y < 0 THEN '-' ELSE '' END) || floor (abs($y)) || '° ' || format_number (((abs($y) - floor(abs($y))) * 60),3) ||'\''
Lisääjä: Mikko
Aika: 2015-11-06 14:36:45.
olut (147)
Tyypit
Valmistajat