Käyttäjänimi:
Salasana:
PDF-suojauksen poisto
ao. skripti listään shell:sendto-hakemistoon, jolloin tiedoston voi lähettää avattavaksi. Jos poisto onnistuu, tiedoston voi liittää.

@echo off
set ttt=%1
set tt=%ttt:~0,-5%
echo
echo Poistetaan suojaus tiedostosta %ttt%.
echo Tallennetaan %tt%_NO_PW.pdf".
echo

c:
cd "hakemisto, jossa ghostscript sijaitsee"

gswin64c.exe -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sFONTPATH=%windir%/fonts;xfonts;. -sPDFPassword= -dPDFSETTINGS=/prepress -dPassThroughJPEGImages=true -sOutputFile=%tt%_PW_REMOVED.pdf" %1

pause
Lisääjä: Mikko
Aika: 2019-04-02 11:07:24.
Uusi pdf salasanan poistaja
pdf unlocker
Lisääjä: Mikko
Aika: 2018-10-02 11:39:33.
Softia datan hakuun pdf-tiedostoista
Ja alla olevan linkin lisäksi myös Agent Ransack https://www.mythicsoft.com/page.aspx?type=agentransack&page=home
Lisääjä: Mikko
Aika: 2017-07-19 22:44:47.
olut (149)
Tyypit
Valmistajat