Käyttäjänimi:
Salasana:
mariadb rootin salasanan palautus
salasanan voi ensisijaisesti palauttaa web ui:n servicen alta ja jos ei toimi niin:

How to reconfigure the password of root account in MariaDB

=======

1. Go to ADM\Services\MariaDB Server to stop the MariaDB service

2. Use ssh to login into the NAS by "root" account

3. Run the mysql service without permission:
root@AS7004T# mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &

4. Login into the mysql by root
root@AS7004T#mysql -u root
Below is what you will see in the console:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 10.0.28-MariaDB Source distribution
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

5. Flush the privileges
=>
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

6. Alter the passwords:
Example:
=> We set the pass as admin for root

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('admin');
MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('admin') WHERE User = 'root' AND Host = 'localhost';

7. Go to ADM\Services\MariaDB to enable the MariaDB
Lisääjä: Mikko
Aika: 2020-01-14 23:40:36.
nas-koneen pohja
tää ja levyt kiinni usbilla
Lisääjä: Mikko
Aika: 2019-05-05 00:05:11.
nas
SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED
opkg install ca-certificates
Lisääjä: Mikko
Aika: 2018-04-12 00:48:46.
mariadb/mysql nas
mariadb päälle asustorin kautta
jos tulee ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/opt/tmp/mysql.sock' (2), katso netstat -ln | grep mysqld missä sock on. tätä voidaan konffaa kahdesta paikasta: joko /opt/ tai /usr/builtin/etc/my.cnf tai /opt/etc/mysql/my.cnf. mysql-komento käyttää jälkimmäistä, kun taas frontendin kautta käytettän ekaa.

käytetään tätä: /usr/builtin/var/run/mysqld/mysqld.sock

rootin salasana löytyy keepassin phpmyadminista
my.cnfista kommentoitu bindaus ja remote access tulee frontendin kautta
/volume0/usr/builtin/etc.default/init.d/S55mysql reload

Lisääjä: Mikko
Aika: 2018-02-24 00:18:44.
olut (203)
Tyypit
Valmistajat