Käyttäjänimi:
Salasana:
Batch csv ja utf
@echo off
CHCP 65001

FOR /F "eol=; tokens=1-3 delims=;" %%A IN (dirs.csv) DO (
echo A=%%A
echo B=%%B
echo C=%%C
)

tiedoston nimessä ei saa olla välejä ja pitää suorittaa oikeassa hakemistossa. 65001 on utf8 codepage
Lisääjä: Mikko
Aika: 2019-03-18 15:55:43.
ss64.com
Command line reference –
Web, Database and OS scripting.
Lisääjä: Mikko
Aika: 2016-06-09 10:16:41.
olut (203)
Tyypit
Valmistajat